Wedstrijdverslag

KFC Katelijne A - K. Blauwv. Oevel (2-3)