Inhoudstafel

 • [1] Privacybeleid KFCK (GDPR-wetgeving)
 • [2] Panathlon & Fair Play Charter
 • [3] Beleidsplan KFCK Jeugdopleiding
 • [4] Brochure Jeugdopleiding & Intern Reglement
 • [5] Lidmaatschap bij KFC Katelijne / testtrainingen en testwedstrijden
 • [6] Brochure Trainers
 • [7] Brochure Afgevaardigden
 • [8] Brochure EHBSO & Medisch actieplan
 • [9] Charters Overige
 • [10] Brochure Sponsors
 • [11] Aanspreekpunt integriteit (API) 

Algemene Info

[1] Privacybeleid KFCK (GDPR-wetgeving)

25-05-2018

Zoals u wellicht vernomen heeft, heeft de Europese Commissie in 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de GDPR, goedgekeurd. Deze verordening werd in het leven geroepen ter bescherming van persoonlijke gegevens in een groeiende digitale wereld en treedt effectief in voege op 25 mei 2018.

Vanuit onze club KFC Katelijne nemen wij alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij beheren zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden. Dit vereist een verantwoord beheer van persoonsgegevens, met inbegrip van afdoende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen.

Door hier te klikken, kunnen julie ons privacybeleid raadplegen.


[2] Panathlon verklaring & Fair Play charter

12-06-2010

 Met deze verklaring gaan wij als club de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’

De Panathlon verklaring : klik hierKFC Katelijne garandeert ondermeer dat alle jeugdleden, voor zover zij actief zijn in een jeugdploeg, minstens de helft van de wedstrijdminuten zullen spelen, over een gemiddelde van 4 wedstrijden, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van het betrokken jeugdlid.

Verder onderschrijft KFC Katelijne eveneens het 'Fair Play Charter' :

 
KBVB Fair Play Charter : klik hier 
Panathlon Fair Play Charter: klik hier


[3] Beleidsplan KFCK Jeugdopleiding

03-09-2010

KFCK biedt kinderen en jong volwassenen uit de regio een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aan en wil ze de kans geven hun voetbaltalenten maximaal te ontwikkelen volgens hun individuele mogelijkheden. Onze jeugdopleiding is een totaalpakket met ruime aandacht voor het technisch opleidingsplan maar evenzeer voor ethische en opvoedkundige waarden, studie en sociaal bewustzijn. Een actieve deelname aan ons verenigingsleven staat hierbij centraal bij de persoonlijke ontplooiing van de jeugdspeler.

Het behalen van het label provinciaal voetbal en van het FootPass Quality label bevestigen dat onze jeugdopleiding kwalitatief hoog scoort. Daar hebben we de afgelopen jaren als club hard voor gewerkt.

In ons beleidsplan werd de werking van onze jeugdopleiding vanuit 8 dimensies doorgelicht: Beleid & Strategie, Organisatie, Voetbalopleiding, Ondersteuning, Interne communicatie & HRM, Externe communicatie & recrutering, Accomodatie en Doorstroming.

Het beleidsplan is een intern document dat we om die reden niet zonder meer op onze website plaatsen. Maar de krachtlijnen van ons beleid, ondermeer onze missie & visie, vindt je in onze brochures hieronder terug. 


[4] Brochure Jeugdopleiding & Intern Reglement

16-10-2009

In onze infobrochure lees je alles over:

• Missie/Visie Club & Jeugdopleiding
• Waarden
• Intern Reglement
• Clubwerking
• Contactgegevens

Download hier een exemplaar van onze Infobrochure Jeugdopleiding


 

[5] Lidmaatschap bij KFCK / testtrainingen en testwedstrijden

Een speler die een aansluitingskaart heeft ondertekend, blijft lid van KFC Katelijne als speler en van de K.B.V.B.. Hij wordt als effectief lid van de club beschouwd zodra hij zijn lidgeld heeft betaald voor de afgesproken datum. Dat wordt ondermeer besteed voor de verplichte bijdrage aan de K.B.V.B. (verzekering, aansluitingskosten) en voor de aanschaf van wedstrijdkledij en algemene werkingskosten van de club (betalen trainers, gebruik en onderhoud accommodatie…). Wie geen lidgeld betaalt is niet verzekerd en kan evenmin aanspraak maken op wedstrijdkledij en deelname aan wedstrijden.

Spelers die (al dan niet na testtrainingen) om de één of andere reden de club willen verlaten, moeten in de door de K.B.V.B. vastgestelde periode hun ontslag indienen bij de club en de K.B.V.B. Dit dient met het officiële roze ontslagformulier of per aangetekend schrijven te gebeuren.

Tijdens het seizoen staat KFC Katelijne geen overgang naar een andere club toe. De speler kan zelf zijn ontslag geven gedurende de maand april van het lopende seizoen.

Wanneer een speler een uitnodiging krijgt om elders een wedstrijd te spelen of trainingen te gaan volgen (testen), moet hiervoor steeds schriftelijke toelating gevraagd worden aan KFC Katelijne.

Het is ten strengste verboden, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur en/of jeugdcoördinatoren, op proefperiode te voetballen bij een andere club.

Vraag je dit niet aan, weet dan wel dat de betrokken speler gaat testen op eigen risico en kan KFC Katelijne niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures.


[6] Brochure Trainers

22-08-2009

Elke trainer kan op de club een persoonlijk exemplaar (CD-Rom) bekomen met volgende documenten:

• Technisch Plan jeugdopleiding KFCK
• Opleidingsbrochure KBVB
• Spelregels jeugd KBVB
• De 10 geboden van de jeugdtrainer

• The 11+ a complete warm-up program (FIFA) (met video)
• EHBSO Eerste Hulp Bij SportOngevallen
  


[7] Brochure Afgevaardigden

09-07-2009

Onze ploegafgevaardigden kunnen hier de laatste versie van onze Infobrochure downloaden.

Naast een korte toelichting bij het takenpakket van de afgevaardigde, vind je in de brochure oa. contactgegevens en informatie die je kan helpen bij het invullen van wedstrijdbladen, bij een aangifte van ongevallen, ...

Wie daarnaast specifieke vragen mocht hebben rond bvb. de toepassing van de spelregels kan er desgewenst ook even de bondsreglementen van de KBVB op naslaan.

  


[8] Brochure EHBSO & Medisch actieplan

26-05-2009

Download hier een exemplaar van onze EHBSO brochure. Je vindt er interessante tips rond preventie, wat te doen bij letsels en het medisch actieplan.

Verder kan je hier ook een foldertje "Eerste hulp bij kleine ongemakken" downloaden, vol nuttige tips bij ongevallen op (en naast) het veld. Spierkramp, bloedneus, verstuiking of wespensteek ... je kan er best op voorbereid zijn.

Tot slot enkele instructievideo's :
aanleggen drukverband enkel
aanbrengen snelverband arm
aanbrengen mitella

 


[9] Charters Overige

02-04-2009

Naast het onderschrijven van de Panathlon-verklaring en het Fair-Play charter stelde KFC Katelijne eveneens heldere gedragsregels en richtlijnen op die telkens werden gebundeld in een "charter" :

Charter Club
Charter Trainer
Charter Afgevaardigde
Charter Speler
Charter Ouders/Supporters

De waarden en gedragsregels die in deze charters zijn opgenomen, zijn ook in ons intern reglement terug te vinden (zie hoger).

  


[10] Brochure Sponsors

26-10-2008

KFC Katelijne is een dynamische club met gezonde sportieve ambities, een belangrijke schakel bovendien in het sociale weefsel van onze gemeente.

Voor het realiseren van onze sportieve en sociale doelstellingen kunnen wij gelukkig rekenen op de steun van onze medewerkers en sponsors.

Ontdek in onze Sponsorbrochure hoe ook u als huidige of potentiële sponsor onze club kan ondersteunen, en wat wij u als sponsor te bieden hebben. Want KFC Katelijne sponsoren is uiteindelijk ook voor uw zaak of bedrijf een win-winsituatie.
Bij interesse kan u ons steeds vrijblijvend contacteren via de telefoonnrs in de brochure of via ons contactformulier op de website.


[11] Aanspreekpunt integriteit (API)

21/01/2024

In bijlage vindt je : Wat is een API, betekenis van een API, waarom een API, 

Indien je een melding wil maken willen we graag dat u deze elementen, bijlage,  in uw email vermeld. 

U kan uw mail richten aan volgende personen : 

- apifernando@kfckatelijne.be  -  apikaren@kfckatelijne.be   -  apiniels@kfckatelijne.be

info over : Api FernandoApi KarenApi Niels.