Wedstrijdverslag

K. Blauwv. Oevel - KFC Katelijne A (3-1)