Wet op de privacy

In gevolge de wet op de privacy heeft u als betrokkene of ouder het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het publiceren van beeldmateriaal waarop uw kind afgebeeld staat. Indien u wil dat een foto, waarop uw zoon of dochter duidelijk herkenbaar is, niet gepubliceerd wordt dan u kan dit melden bij de verantwoordelijke bestuursleden van de club, de afbeelding zal dan zo snel als mogelijk verwijderd worden.